Forsiden

Om menneskerettigheter

Menneskerettighetene baserer seg på de grunnleggende rettigheter som alle mennesker på denne planeten har. Uansett, kjønn, relgion, rase, alder eller annen status. Alle har rett til mat og et liv frit for vold. Det er først og fremst forholdet mellom individet og staten disse rettigehene regulerer.
Man kan trygt si at menneskerettighetene bygger på naturrett og naturrettens rettsprinsipper. Mange sier at de viktigste rettighetene er personlig frihet, organisasjonsfrihet og næringsfrihet. Idag i den vestlige kulturen regnes disse som viktige menneskerettigheter: stemmerett, ytringsfrihet, retten til liv, religionsfrihet og ikke minst rettssikkerhet. FN har noen meget gode artikler, blant annet om Ideen til rettighetene og en mere utdypende forklaring av menneskerettighetene.

Kategorier

Anbefalte linker

HRLN
Amnesty
FN
Casio ure

Siste Artikler

Nye Kommentarer

  • Det finnes ingen kommentarer